Měření termokamerou

Komerční budovy, průmysl: » Měření termokamerou

V průmyslu a výrobních závodech zajišťujeme prohlídky termokamerou elektrorozvodných zařízení. Rozvaděčů strojů, motorů kompresorů. Vytápění a klimatizačních zařízení. Jedná se o preventivní prohlídky kde je možné včas odhalit případné závady a předejít tak vyžším škodám při opravách a odstávkách zařízení. Dále je možné při uvádění do provozu, nebo po opravě odhalit nekvalitní spoje a vedení což pomůže při uplatňování reklamací.