Měření termokamerou

Rodinné domy, byty: » Měření termokamerou


měření termokamerou : Elektroinstalace


  • Zateplení
  • Střešní systémy
  • Vytápění, klimatizace
  • Kontroly elektromotorů, čerpadel
  • Vyhledání vedení a konstrukcí ve zdech
  • Kontroly solárních panelů

 


 

Měření termokamerou u elektroinstalací odhalí přetížená vedení špatné spoje nerovnoměrné

zatížení třífázových vedení. Včas odhalí případný problém, který by mohl způsobit požár a

tím velké škody . U velkého počtu požárů je příčina vadná elektroinstalace.

Kontroly zateplení pomocí termokamery odhalí nekvalitní provedení které na první pohled

není vidět. Naše měření Vám pomůže s reklamací u stavebních firem . Nechte si ale raději

zkontrolovat kvalitu zateplení již před převzetím díla, totéž platí u vytápění a klimatizací.

Tam je možné odhalit netěsnosti úniky v topných a klimatizačních okruzích za

provozu.a.špatné zaizolování. U elektromotorů a čerpadel je možné včas odhalit problém

například s ložisky a tím předejít spálení motoru.

Dále je možné termokamerou najít vyznačit elektrická vedení , potrubí ve zdech stropech.

Tato metoda odhalí i kovové profily v sádrokartonových konstrukcích.

Můžeme dále takto zjistit i vadné části v solárních panelech nebo špatné spoje při jejich

propojení.