Ceník

 

 

Měření úniků tepla rodinný dům.      
Měřeno vně domu. Vyhledání míst kde dochází k úniku tepla ven z domu.
Vhodné před zateplením ale i pro kontrolu zateplení.    
Základní měření                    10 snímků ……...1500Kč  
Detailní snímky problémových míst s rozborem  90Kč/snímek  
Podmínky pro měření: Rozdíl vnitřní a venkovní teploty 20°C, bez větru,
mlhy a deště.Na dům nesmí svítit slunce.Měření tedy provádět brzy ráno.
Ustálená vnitřní teplota ,noc před měřením nevětrat a zavřená okna.
             
Měření uvnitř rodinný dům.        
Vyhledání chladných míst kde může docházet ke kondenzaci vody.
Netěsnosti oken, kontrola zateplení podkrovních místností kde při  
špatném provedení dochází ke srážení vody v zateplení (izol.vatě).  
Základní snímkování bez rozboru……………….900Kč    
Snímek s rozborem………………………………..90Kč/snímek  
Podmínky měření:  Ustálená vntřní teplota, alespoň 12 hodin  
před měřením nevětrat zavřená okna. Rozdíl vnitřní a venkovní teploty
20°C. Volné parapety oken přístupy do rohů místností. Ideální ještě
prázdný dům před nastěhováním.      
             
Měření elektroinstalace servisní prohlídka rodinný dům.  
Vyhledání závad na elektroinstalaci při zatížení. Odhalí závady na  
vedení, rozvaděčích, rozvodný krabicích, zásuvkách. Tyto závady  
mohou časem způsobit požár.        
Základní prohlídka                       do   …………1500Kč  
Detailní snímek závady s rozborem………………90Kč  
Pokud naše firma provede odstranění závad a bude oprava většího rozsahu
bude Vám odečtena cena měření od ceny opravy.    
Pokud bude Vaše elektroinstalace v pořádku obdržíte certifikát na slevu
pojištění domácnosti od České Pojišťovny.      
             
Vyhledání závad podlahového topení.      
Vyhledání závady…………………………………1000Kč    
             
Měření fotovoltaických elektráren.      
Cena bude vypracována na konkrétní případ dle poptávky.  
Základní měření cca 500Kč/hod.        
Detailní snímek s rozborem………………………100Kč    
             
Všechna měření na bytových domech a komerčních budovách.
Cena vypracována dle konkrétní poptávky odvíjí se od cen měření  
na rodinných domech.        
             
Měření v průmyslu a výrobě.        
Měření elektroinstalací motorů, kompresorů, vytápění a chlazení.  
Fotovoltaika.          
Ceny dle konkrétní poptávky.        
             
Ceny protokolů a zpráv k měření.      
Elektronicky…………………………….zdarma    
CD………………………………………..200Kč    
CD + tist…………………………………300Kč    
Doprava do 20km zdarma dále 6,50Kč/km.    
Ceny bez DPH .